Latest Posts

ההיסטוריה של נומרולוגיה

כשהאנושות יצאה מאורח חיים שבטיים פשוטים, המספרים הפכו להיות משמעותיים יותר. פותחו מערכות מכל הסוגים, ממדידות פשוטות ששימשו לשימוש יומיומי עד למערכות ששימשו אמונות דתיות. מערכות אלו גדלו במורכבותם , לוקחים בחשבון את ההבנה על מגוון רחב של גורמים. רבות…
Read more